Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen

Privacy Statement

Privacy Statement


Diesel Card Services B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website (hierna: de ‘Site’). Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via de Site. Diesel Card Services B.V. maakt geen gebruik van cookies. Wij vergaren daarom geen informatie over uw bezoeken, uw IP-adressen of uw browser.Deze Site biedt echter op sommige plaatsen de mogelijkheid om te reageren, bijvoorbeeld wanneer u vraagt om een brochure of andere informatie of diensten. Wanneer u via e-mail reageert, gebruiken wij uiteraard uw gegevens (uw naam en adres of e-mailadres) om uw verzoek te behandelen. Ook in dat geval respecteren wij uw privacy. De details die door u worden verstrekt, worden alleen gebruikt om uw verzoek te behandelen en voor verdere referentie doeleinden. Uw details worden niet bewaard of gebruikt voor andere doeleinden.

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze privacy verklaring, verzoeken wij u contact op te nemen met DCS via info@dieselcardservice.com.

———————————–

Privacy verklaring (bij gebruik van cookies)

Voor Diesel Card Services B.V. is het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De volgende informatie is opgesteld, zodat u begrijpt welke informatie wij vergaren en hoe wij hiermee omgaan nadat deze informatie is vergaard. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens via deze website (hierna: de ‘Site’) wordt de bekendheid met en de acceptatie van deze privacy verklaring aangenomen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens zijn vergaard en verwerkt om de gevraagde informatie of dienst te kunnen leveren. Om u te blijven informeren over relevante feiten en om u de gevraagde informatie of dienst te kunnen blijven leveren, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met onze [internationale partners] en met kredietinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Diesel Card Services B.V. onderhoudt logbestanden met betrekking tot het gebruik van de Site, zodat statistieken kunnen worden opgesteld voor een anonieme analyse van het gebruik. Diesel Card Services B.V. verwerkt alleen de persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Geen overdracht van persoonlijke gegevens

Niettegenstaande het bovengenoemde, zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden overgedragen, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven, of tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken of tenzij dit bij wet is vereist.

Uw rechten

Op elk moment kunt u toegang verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens, waarbij u de nauwkeurigheid kunt verifiëren/ corrigeren. Ook kunt u verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met Diesel Card Services B.V. Door de door u verzochte verwijdering van uw persoonlijke gegevens is het echter mogelijk dat Diesel Card Services B.V. (een gedeelte van) zijn diensten niet langer kan leveren.

Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser verstuurt en dat achteraf op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden alleen gebruikt voor de uitvoering of de facilitering van de uitvoering van een door u verzochte dienst. De meeste cookies functioneren alleen gedurende een sessie of bezoek. U kunt uw browserinstelling configureren op zo’n manier dat het u waarschuwt wanneer een cookie is geïnstalleerd of wanneer de installatie van een cookie wordt geweigerd. Indien u de installatie van een cookie weigert, kan het voorkomen dat Diesel Card Services B.V. niet meer in staat is tot communicatie en evenmin tot de levering van bepaalde diensten.

Wijzigingen

Diesel Card Services B.V. behoudt zich alle rechten voor om deze privacy verklaring op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving. Wij adviseren u dan ook om de Site regelmatig te controleren op een update van onze privacy verklaring.

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze privacy verklaring, verzoeken wij u contact op te nemen met Diesel Card Services B.V. via info@dieselcardservice.com.